Progressieve Horoscoop

Voorspellende astrologie is gebaseerd op de voortgang van de planeten en - in steeds wisselende combinaties- op welke manier zij belangrijke punten van de horoscoop raken en beïnvloeden in de loop van het leven.
Bij belangrijke vragen die zich tijdens ons leven in verschillende levensfasen aandienen, kan die informatie van groot belang zijn.

Aangezien er met meerdere berekeningsystemen wordt gewerkt is eenduidigheid niet van zelfsprekend.
Wel is deze vorm van astrologie gebaseerd op het gegeven dat één indicatie een mogelijkheid aangeeft, een tweede indicatie in diezelfde richting een waarschijnlijkheid en een derde duidt op een relatieve zekerheid van een bepaalde ontwikkeling. Hierbij is het zinvol om aan te geven over welk onderwerp men informatie wenst te verkrijgen en moet men altijd bedenken dat, wat in de geboorte-horoscoop in aanleg niet aanwezig is, zich ook in de loop van het leven niet kan verwerkelijken.