Geboorte Horoscoop

De geboorte horoscoop gemaakt op basis van datum, plaats en tijd van geboorte is te zien als een route-kaart van het leven.

Bij het opstellen van de geboorte-horoscoop komen aanleg, karakter en talenten van het individu naar voren. Ook kan worden aangegeven welke spanningen en blokkades te verwachten zijn, zodat men zich daar bewust van kan worden en proberen te zien hoe daar mee om te gaan.

Voor ouders kan het zinvol zijn een geboorte-horoscoop van hun kind te laten maken. Dit verschaft inzicht hoe hun kind in elkaar zit. Niet alleen in emotionele zin, maar bijvoorbeeld ook welke talenten en vaardigheden het kind in zich heeft. Dit is zinvol met het oog op de schoolcarrière en de latere beroepsmogelijkheden. Ook voor volwassenen is de geboorte-horoscoop een bron van informatie; je krijgt als 't ware een spiegel voorgehouden en je begrijpt beter waardoor dingen zijn zoals je ze ervaart.