Over Clyde

Clyde Horoscopen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden op deze site. Ook kunnen er aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Clyde Horoscopen behoudt zich tevens het recht voor om de informatie te wijzigen zonder enige aankondiging of bekendmaking vooraf.